Workshops digitale toegankelijkheid

Workshops

Tijdens een workshop leren deelnemers over digitale toegankelijkheid, ervaren zij hoe bezoekers het web gebruiken en maken ze plannen om de eigen digitale producten toegankelijk te maken.

Workshops

In 2020 gaf ik in opdracht van DEN workshops over digitale toegankelijkheid aan medewerkers van culturele instellingen.

Niet zo gek, want sinds 23 september 2020 is het voor overheidsinstanties en instellingen die door de overheid gesubsidieerd worden - zoals musea en bibliotheken - verplicht om hun websites toegankelijk te maken.

Ook wanneer de organisatie geen overheidsinstantie is, dan is het goed om een toegankelijke website te hebben. Want met een toegankelijke website sluit je niemand uit.

Illustratieve afbeelding van een kunstwerk, tentoongesteld in Stedelijk Museum Schiedam. Het kunstwerk is een sculptuur en toont een diversiteit aan hoofden.

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid is het ontwerpen en ontwikkelen van websites, apps en andere digitale middelen op zo’n manier dat iedereen ze kan gebruiken. In het eerste deel van de workshop staan vragen centraal als: Wat is digitale toegankelijkheid? Waarom is digitale toegankelijkheid belangrijk? Hoe maak ik mijn producten toegankelijk voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Ervaren

Tijdens het tweede deel van de workshop staat ervaren centraal. Want niet iedereen gebruikt digitale producten op eenzelfde manier. Iemand die blind is, gebruikt bijvoorbeeld een screen reader, een programma dat de inhoud van een website voorleest. Iemand die niet - al dan niet tijdelijk - goed hoort, heeft baat bij ondertiteling van videos. En sommige mensen gebruiken geen muis, maar het toetsenbord om te navigeren. Aan de hand van opdrachten worden verschillende situaties nagebootst.

Plannen maken

Samenwerken is nodig om een digitaal product goed toegankelijk te maken. Met collega's en partijen van binnen en buiten de eigen organisatie. Onder andere met redacteuren, de vormgever, de developer of het digitaal bureau, foto- en videografen en een juridisch specialist.

De workshop wordt afgesloten met het formuleren van een aantal concrete vervolgstappen.

Meer weten

Wil je ook meer leren over digitale toegankelijkheid? Ik geef graag een workshop!

Opdrachtgever: DEN, kennisinstituut cultuur & digitalisering