Technische realisatie beslismodel auteursrechten

Technische realisatie Gebruikerstesten Advies en begeleiding

Het beslismodel auteursrechten "Regel je rechten" helpt erfgoedinstellingen bij het uitzoeken van de rechten van digitaal materiaal.

Het beslismodel werd ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) samen met juridische deskundigen van de Koninklijke Bibliotheek, Utrechts Archief, Erfgoed Leiden en Omstreken, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Eye Filmmuseum en DEN Kennisinstituut Cultuur & Digitalisering.

Ik was verantwoordelijk voor het technisch concept en realisatie van de betaversie en de uitvoering van de gebruikerstesten.

Decoratieve afbeeldingen van een grafitti tekening op een muur in Parijs. De tekening stelt een doolhof voor.

Aanpak

Eenvoudig in gebruik, dat was het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwikkelen van de beslisboom.

De juridische deskundigen zorgden voor de inhoudelijke basis. Deze vertaalden we naar een getekende beslisboom en die vormde op zijn beurt het uitgangspunt voor het digitale prototype. Dit prototype is open source en voor de technische realisatie maakte ik gebruik van het JavaScript framework Vue.js.

Testen

Een aantal erfgoedprofessionals - onze doelgroep - testte al in een vroeg stadium de eerste versie van het beslismodel. De test bestond uit een aantal vragen over het gebruiksgemak en opdrachten waarbij de rechten van een digitaal object opgezocht moesten worden. De toetsing van het uitgangspunt stond centraal: is het beslismodel eenvoudig te gebruiken?

Dit testen is belangrijk. Het geeft inzicht in het gebruik door de uiteindelijke doelgroep en het helpt verder te ontwikkelen in de juiste richting. Aan de hand van feiten in plaats van aannames.

De eerste testronde gaf ook ons veel inzichten en we verwerkten de feedback in een volgende versie van het beslismodel. Op een vergelijkbare manier testten erfgoedprofessionals ook de tweede versie.

Lancering

Na twee testrondes is een betaversie van het beslismodel gelanceerd onder de naam Regel je rechten. Gebruikers worden uitgenodigd om ook deze versie van het beslismodel te testen. In een formulier kunnen zij suggesties en verbeterpunten doorgeven.

Opdrachtgever: Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)