Zeven tips voor een toegankelijke website

Die bijzondere voorstelling of die inspirerende tentoonstelling wil je graag aan zo veel mogelijk mensen laten zien. De voorbereiding voor een bezoek begint vaak online. Met het kopen van een ticket of het opzoeken van informatie bij de tentoonstelling. Gaat dat voor iedereen gemakkelijk? Ik bekijk jouw website en geef je 7 tips op maat om de toegankelijkheid te verbeteren.

Decoratieve afbeelding van een pen, muis, notitieboek en koptelefoon

Digitale toegankelijkheid helpt iedereen

Een website of ander digitaal product op zo’n manier ontwerpen en bouwen dat het voor mensen met een beperking te gebruiken is, dat is digitale toegankelijkheid. Het verbeteren van de digitale toegankelijkheid helpt bijvoorbeeld mensen die een visuele beperking hebben, mensen die niet goed kunnen horen, mensen met een taalachterstand of mensen die geen muis kunnen bedienen.

Het helpt ook de mensen die een tijdelijke beperking hebben, zoals een gebroken arm. Of mensen die in de trein een video willen bekijken zonder het geluid aan te zetten. Kortom, digitale toegankelijkheid helpt iedereen.

Er zijn internationale standaarden opgesteld om de toegankelijkheid te toetsen. Deze zijn beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Ze worden handmatig getoetst en met behulp van toetsprogramma’s.

Mijn aanbod: zeven tips

Het doel van deze eerste analyse is om snel een beeld te krijgen van mogelijke verbeterpunten. Het kan dan gaan om verbeterpunten op het gebied van media, vormgeving, interactie en de structuur van de tekst. Het resultaat is een adviesdocument met 7 tips.

Deze analyse toetst dus niet elk detail van de website of elke richtlijn uit de WCAG. Het geeft in die zin geen compleet beeld van de toegankelijkheid van de website. De analyse geeft wel een goede eerste indruk en de 7 tips blijken in de praktijk een overzichtelijk aantal om zelf mee aan de slag te gaan.

Bij het advies hoort ook een korte toegankelijkheidsverklaring. Die kan op de website geplaatst worden. In deze verklaring staat onder andere de toegankelijkheidsstatus en op welke manier getoetst is.

Binnen twee weken na oplevering van het adviesdocument is het mogelijk om mij nog een uur vrij in te zetten. Om bijvoorbeeld vragen te stellen bij het document, om te overleggen met de technische partij of om verbeteringen opnieuw te toetsen.

Samengevat

  • 7 tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid,
  • een korte toegankelijkheidsverklaring,
  • een vrij in te zetten uur.

Prijs: 600 euro, exclusief BTW.

Misschien vind je dit ook interessant

In de workshop digitale toegankelijkheid leer je meer over het toegankelijk maken van jouw website en andere digitale middelen. Voor iedereen: met en zonder beperking.