Digitale projecten voor de cultuursector

Digitalisering en techologie spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Vanuit een technische achtergrond help ik de cultuursector bij het realiseren van digitale ambities.

Ik kan je helpen bij de technische realisatie van prototypes of apps, het uitvoeren van gebruikerstesten, workshops over digitalisering en ik geef advies.

Lees meer over hoe ik kan helpen.

Project

Beslismodel Auteursrechten

Het beslismodel auteursrechten helpt erfgoedinstellingen bij het uitzoeken van de rechten van digitaal materiaal. Ik ontwikkelde de betaversie en voerde de gebruikerstesten uit.

Lees meer over het beslismodel

Artikel

Een toegankelijk web voor iedereen

Omdat het gebruik van digitale producten in de toekomst alleen maar toeneemt, is het belangrijk dat die producten toegankelijk gemaakt worden. Zo sluit je niemand uit.

Lees verder over een toegankelijk web